Giới thiệu Xe trộn Bê tông tự nạp liệu Fiori

 

Xe trộn Bê tông tự nạp liệu FIORI với dung tích bồn trộn từ 1.3 khối – 5 khối. FIORI là sự kết hợp giữa Máy xúc lật – Trạm trộn – Xe bồn. Với Bộ xử lý trung tâm kết hợp với hệ thống cảm biến cân đo định lượng đầu vào, FIORI tạo ra những mẻ Bê tông đạt chất lượng theo đúng tỷ lệ của mác bê tông đã cài đặt.